WWW.ZZPZ.SK

Projekt Udaj svojho množiteľa vznikol práve preto, aby obyčajní ludia nabrali odvahu a mohli ANONYMNE posunúť informácie o nelegálnych množiarňach, týraní, zberateľstve, psích zápasoch, konzumácii psov a iných krutostiach, kde sa človek páchateľov skutočne bojí a NECHCE odhaliť svoju identitu verejne. Projekt neslúži na zasielanie podnetov o zanedbaní starostlivosti, ktorú rieši veterinárna správa, ale na vyššie spomenuté ťažké prípady týrania, ktoré už spadajú pod skutkovú podstatu trestného činu a je reálne možné ich riešiť prostredníctvom polície. Napr. ak Váš sused má psíka na krátkej retiazke, je mierne pochudnutý a pod., viete podať podnet aj sami cez www.svps.sk príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Opakujeme, že podnety nám zaslané slúžia na odhalenie ťažkého týrania a sú ANONYMNÉ, Vaše meno nebude nikde zverejnené a v žiadnom prípade sa ho nedozvie človek, ktorý zviera/zvieratá týra.

O projekte

Projekt sme sa rozhodli spustiť po dlhoročných skúsenostiach s riešením prípadov týrania zvierat na Slovensku vrámci Československého kastračného programu. Mnohé prípady týrania sú objavené až keď je už neskoro a zvieratá sú mŕtve, alebo v stave, kedy im už nemožno pomôcť. Môže za to aj fakt, že veterinárna správa nemá dostatok ludí na kontrolu podnetov na týranie spoločenských zvierat a zákonné lehoty na ich prešetrenie sú príliš dlhé na to, aby sa zviera v akútnom stave stihlo zachrániť. Môže za to aj mnoho neopodstatnených podnetov, ktoré ľudia podávajú vrámci susedských sporov a pod.

Mnoho ľudí si žiaľ nechce pokaziť susedské vzťahy, alebo sa bojí odplaty tyrana na svojom majetku, preto prípady nenahlásia. My sme sa rozhodli zaručiť nahlasovateľom anonymitu, podnety, ktoré by mohli byť skutočne zanedbaním starostlivosti, budeme posielať v našom mene príslušným veterinárnym správam a podozrenie z reálneho týrania v akútnych prípadoch preverovať osobne a riešiť na mieste okamžite. Veríme, že sa nám týmto overovaním, sľúbenou anonymitou a filtrovaním podnetov podarí skutočné týranie zastaviť včas a zachrániť tak oveľa väčšie množstvo zvierat.

pošli podnet
Človek, ktorý dokáže ubližovať zvieratám, dokáže bez mihnutia oka ublížiť aj človeku.
Pošli podnet